Waarden

Afstemmen op dat wat van wezenlijk belang is.

Dat is waarom ik wil dat u weet van mijn waarden en ik begrijp de noodzaak van mijn cliënten omtrent deze omschreven waarden. Dit feit onthult veel meer dan mijn manier van werken, maar illustreert mijn diepgaande visie op integrale behandelingen, en dit bevat de essentie van Praktijk Well-Zijn.

Deze waarden zijn aanwezig in de cultuur en in de routine van mijn behandelingen, deze vormen een solide basis van ethiek en integriteit waaruit mijn praktijk zal blijven ontwikkelen en het genereren aan waarden voor mijn klanten en andere belanghebbenden.

Jouw verwachting is belangrijk voor de behandeling.

Hoe diep wil jezelf kijken naar de oorzaak. Het is belangrijk om te weten welke fysieke klachten er zijn en deze symptomatisch te behandelen om vervolgens naar de achterliggende oorzaken te kijken

 

Jouw intenties maken het verschil.

Hoe diep wil en kun je naar jezelf kijken wat betreft de oorzaak van de klachten. Dit is mede bepalend de tevredenheid van de cliënten voor de kwaliteit van de behandeling en resulteerd in een welzijn.

 

Praktijk Well-Zijn is er om te inspireren en hulp te bieden voor de cliënten.

Door motivatie, energie en specifieke behandelingen, kan de client de moeilijkheden  handelen.

 

De mogelijkheid creëren om zaken in een ander licht te zien, dat is mijn doel.

Handvaten waardoor er een duidelijk inzicht ontstaat omtrent je leven. Of het nu fysieke klachten zijn, gevoelens die zich opdringen of thema’s in je leven die telkens terug keren.