© 2007 Praktijk voor Natuurgeneeswijzen

Cranio-Sacraaltherapie:

Deze therapie is ontstaan vanuit de osteopathie, een Amerikaanse alternatieve geneeswijze die is ontstaan in de 19de eeuw. De geneeswijze is gebaseerd op de theorie van Andrew Taylor Still dat het lichaam in normale omstandigheden en bij goede voeding zelf genezende stoffen kan produceren tegen ziekte.

Cranio-Sacraal systeem: vocht en ritme

Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies daarom heen (duramater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven door de botten van de schedel (cranium) en de wervelkolom tot onder aan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Dus, het cranio sacraal vocht (liquor) stroomt vanuit het hoofd langs het ruggenmerg richting heiligbeen en weer terug.

De stroming van het Cranio-Sacraal vocht heeft een bepaald ritme wat in het gehele lichaam te voelen is. Ook blokkades in de stroom zijn te voelen. Door op verschillende plekken in het lichaam het Cranio-Sacraal ritme te voelen en hierin mee te gaan ontstaat een diepe ontspanning en stiltes waardoor de blokkades kunnen oplossen.

Het Cranio-Sacraal ritme wordt ook wel onze primaire ademhaling genoemd, deze ontstaat al na de conceptie en gaat zelfs door tot enkele minuten na de dood. Omdat dit ritme onze eerste beweging is, kan het zo diep in ons bewustzijn doorwerken.

De Cranio-Sacraal behandeling:

De behandelaar schenkt bij Cranio-Sacraaltherapie niet alleen aandacht aan de klachten maar ook aan de mogelijke onderliggende oorzaken. Deze oorzaken kunnen van fysieke aard zijn, van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven. Alles is in beweging en in constante verandering.

Tijdens een behandeling van het Cranio-Sacraal systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het Cranio-Sacraal systeem stil valt.

De vloeistof stroom wordt vrijwel stil gelegd en het denken wordt stop gezet. De energie wordt onttrokken aan de hersenen en ingezet om het lichaam te repareren.

Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich hersteld.

De duur van de behandeling is ongeveer een uur. Het totaal aantal behandelingen is uiteraard afhankelijk van de klacht en de reactie van de cliënt. In overleg zal dit besproken worden, afhankelijk van wederzijdse ervaringen.

Soort klachten:

Vooraf aan de behandeling zal een intake gesprek plaats vinden. Om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als psychische klachten, op erfelijke aandoeningen, ongelukjes en ongevallen of andere mogelijke gerelateerde factoren.

Aangezien Cranio-Sacraaltherapie het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.

Klachten waarbij de therapie mogelijk kan helpen zijn onder andere hoofdpijnen, nek- en schouderklachten, chronische vermoeidheid, rugklachten, slaapstoornissen en posttraumatische klachten.

Zo kan de Cranio-Sacraaltherapie een aanvullende therapie zijn voor whiplash patiënten, mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD en dyslexie. Wat meestal veroorzaakt wordt door een disharmonie van de hersenhelften en/of van het zenuwstelsel.

Bij een ieder waarbij het weleens stormt in het hoofd (Stress is vaak de meest onderlig- gende oorzaak van die drukte in het hoofd) kan Cranio-Sacraaltherapie een uitkomst bieden.

Ook zonder concrete klachten kan een behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.